ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
 วันที่ 13 มิถุนายน  2562  นายอุดม โพธินำแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสงสรรค์
 เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562  และมอบเกียรติบัตรเรียนดีให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 4.00 ในปีการศึกษา 2561

โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2562,15:27   อ่าน 44 ครั้ง