ภาพกิจกรรม
รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 คณะครู รับเกียรติบัตร และโล่ห์รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ในโครงการเสริมสร้างความรู้และถอดประสบการณ์ครูต้นแบบสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเขียนเขต อำเภอธัญบุรี  ปทุมธานี 

โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2562,16:03   อ่าน 37 ครั้ง