ภาพกิจกรรม
คณะครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 คณะครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ลูกเสือ ทำดี ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินธร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2562,14:57   อ่าน 37 ครั้ง