ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการเคลื่อนไหวเจริญสติ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายอุดม  โพธินำแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสงสรรค์  
พร้อมด้วยคณะครู  เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการเคลื่อนไหวเจริญสติ
 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562  ณ ห้องประชุมแสงฟ้า โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากร : อาจารย์วิศาล เครือคล้าย และ อาจารย์จรา เจียมกมล
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2562,16:36   อ่าน 128 ครั้ง