ภาพกิจกรรม
คณะครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวณ อาคารหอประชุม 100 ปี
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562  คณะครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวณ อาคารหอประชุม 100 ปี เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2562,09:22   อ่าน 46 ครั้ง