ภาพกิจกรรม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6   โรงเรียนวัดแสงสรรค์ ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ  อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี

โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2562,13:25   อ่าน 277 ครั้ง