ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา”
วันที่ 15 สิงหาคม 2562  ครูวิวัฒน์ บดีรัฐ  นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 6 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา” เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดมูลจินดาราม  จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2562,09:31   อ่าน 106 ครั้ง