ภาพกิจกรรม
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 2 ร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
วันที่ 21 สิงหาคม 2562  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 2 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,11:00   อ่าน 50 ครั้ง