ข่าวประชาสัมพันธ์
ปทุม 2 ต้อง Best First (อ่าน 23) 11 ต.ค. 62
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 197) 12 มิ.ย. 62
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 124) 27 พ.ค. 62
ผลการทดสอบระดับชาติ RT NT และ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 160) 15 พ.ค. 62
กำหนดการเปิด - ปิดภาคเรียน (อ่าน 214) 13 มี.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 182) 08 มี.ค. 62